1. Logowanie na stronie przebiega z użyciem numeru albumu – jako loginu i hasła na podstawie imienia i nazwiska.
Numer albumu znajduje się na legitymacji oraz w systemie ehms. Logowanie uruchamia ikona w górnym prawym rogu.
Logowanie będzie dostępne na kilka godzin przed rozpoczęciem zapisów.

2. Proszę przemyśleć wybór grupy labolatoryjnej, tak aby nie kolidowała na planie zajęć z innymi przedmiotami.
Po zamknięciu systemu ewentualne późniejsze zmiany będą możliwe po uzgodnieniu z prowadzącym na zajęciach w pierwszych tygodniach semsestru.

3. Terminy wyboru grupy z przedmiotów według harmonogramu:

Podstawowe Zagadnienia Komputerowego Wspomagania Projektowania (rok 1, sem. 2, stopień I)
trwają od czwartku od godziny 20:00 (22.02.2024) do poniedziałku do godziny 10:00 (26.02.2024).

5. W razie pytań proszę kontaktować się z mgr inż. arch. Pawłem Sikorskim oraz mgr inż. arch. Szymonem Baczyńskim z użyciem platformy Teams.
Proszę w wiadomości podać nazwę przedmiotu oraz nr albumu i rodzaj studiów (stacjonarne lub niestacjonarne).

6. W przypadku braku odpowiedzi przez stronę przy obciążeniu serwera proszę spróbować ponownie po 2 minutach.

7. Po zamknięciu zapisów zdalnych będzie możliwość zapisania się do grup, w których zostaną miejsca oraz zamiany grup na zasadzie osoba za osobę.